Gegevens voor terugbetaling

  • Na ontvangst, registratie en goedkeuring van je retour/klacht wordt de creditnota opgemaakt. De terugbetaling gebeurt naar de bankrekening die je hebt gebruikt bij het plaatsen van het order. Het creditbedrag zal binnen 3 à 5 dagen op jouw rekening staan.

  • Haben Sie eine Antwort auf Ihre Frage erhalten?